PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

VšĮ Druskininkų ligoninėje:

 • Pacientai lankomi kasdien nuo 16 val. iki 20 val.
 • Poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 14 val. ir nuo 16 val. iki 20 val.
 • Vienu metu opas pacientą gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai ir ne ilgiau kaip 30 minučių.
 • Gydytojų vizitacijos ir procedūrų atlikimo metu, lankytojai turi išeiti iš palatos.
 • Nepilnamečius gali stebėti įstatyminiai atstovai, netrukdydami medicinos ir slaugos personalui.
 • Intensyvios terapijos skyriuje gali būti nustatyta kitokia lankymo tvarka, apie kurią informacija teikiama šiame skyriuje.
 • Ligoninės darbuotojai turi teisę neįleisti į gydymo įstaigą neblaivių ar apsvaigusių pacientų atstovų ir lankytojų. 
 • Ligoninėje neleidžiama vaikščioti su paltais, striukėmis, lietpalčiais ir kt. Šiuos rūbus pacientai, juos lankantys asmenys privalo palikti rūbinėje.
 • Atsiradus objektyvių priežasčių, administracija gali apriboti ar uždrausti pacientų lankymą. Pacientų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, artimiesiems skyrių vedėjai gali išduoti individualius leidimus lankyti pacientus.
 • Patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 • Draudžiama vaikščioti per priėmimo – skubios ir konsultacinės pagalbos skyrių.
 • Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti pašalinti iš ligoninės. 

Ligoninė vasarą uždaroma 20 val., žiemos metu 19 val. Už šio rėžimo laikymąsi atsakingas budintis sargas – liftininkas