PACIENTAMS

Norėdami užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų aukštą kokybę, informuojame, kad, esant neaiškumams dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos mūsų įstaigoje ar kylant kitoms problemoms dėl diagnostikos ar gydymo, pacientas arba jo artimieji gali kreiptis į atitinkamo skyriaus vyresniąją bendrosios praktikos slaugytoją, gydantį gydytoją arba skyriaus vedėją su prašymu paaiškinti ar atsakyti į klausimus, susijusius su paciento gydymu. Visada yra galimybė kreiptis tiesiogiai į ligoninės administraciją. VšĮ Druskininkų ligoninės direktorius asmeniniais klausimais priima kiekvieną trečiadienį nuo 9.00 iki 11.00 val., taip pat galima kreiptis el. paštu: evelina.raulusaitiene@druskligonine.lt

Pacientas, manydamas, kad VšĮ Druskininkų ligoninėje buvo pažeistos jo teisės, turi galimybę pateikti skundą, laikydamasis pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos reikalavimų.

Daugiau informacijos rasite:

Ginčų sprendimo tvarka