Versija neįgaliesiems

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė prie savo kolektyvo kviečia prisijungti viešųjų pirkimų specialistą (-ę).

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė prie savo kolektyvo kviečia prisijungti viešųjų pirkimų specialistą (-ę).

Viešųjų pirkimų specialisto pareigybė skirta Ligoninės viešųjų pirkimų organizavimui ir atlikimui, siekiant pirkimo  procedūrų atitikties Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams.

M e s   s i ū l o m e :
– įdomų ir atsakingą darbą profesionalioje komandoje;
– puikias darbo sąlygas, tobulėjimo galimybes;
– draugišką kolektyvą;
– sutartinį darbo užmokestį.

Bendrieji r e i k a l a v i m a i viešųjų pirkimui specialistui(-ei) :

– būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;

– turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

– turėti viešųjų pirkimų vykdymo srityje patirties;

– gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vertinti darbų svarbumą ir skubumą, identifikuoti ir spręsti darbe iškylančias problemas;

– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

– mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

D a r b o  p o b ū d is:
– prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų vykdymas;
– pirkimo sąlygų rengimas, techninių specifikacijų bei kitos viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas;
– viešųjų pirkimų planų, skelbimų, ataskaitų rengimas ir skelbimas;
– dalyvavimas rengiant įmonės teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, projektus;
– pirkimo sutarčių projektų rengimas ir derinimas, sutarčių monitoringas;
– įstaigos darbuotojų konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais;
– pažeidimų, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu nustatymas;
– sutarčių ir dokumentų rengimas, registravimas, paskirstymas, įvairių registracijos žurnalų vedimas.

Darbo vieta: VšĮ Druskininkų ligoninė, Sveikatos g. 30, Druskininkai. Pageidautinas kuo ankstyvesnis įdarbinimas.

Manai, kad turi visus reikiamus įgūdžius? Nedelsk – ir iki vasario 19 d. siųsk savo  CV elektroniniu paštu: ligonine@druskinkai.lt
Telefonai pasiteiravimui 8-313 59130, 8-313 59149.

2019-01-29T10:38:12+00:002019-01-29|
Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutinku