DARBO PASIŪLYMAS:

Kviečiame prie kolektyvo prisijungti Informacinių technologijų specialistą.

Reikalavimai darbuotojui:

* turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

* turėti patirties informacinių technologijų srityje;

* gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vertinti darbų svarbumą ir skubumą, identifikuoti ir spręsti darbe iškylančias problemas;

* mokėti valdyti, kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

* turėti patirties kuriant, saugant ir kitaip tvarkant elektroninius duomenis;

Darbo pobūdis: Užtikrinti Ligoninės kompiuterių ir ryšio įrangos, bei programinės įrangos apskaitą, organizuoti kompiuteriuose esančios informacijos saugumo ir konfidencialumo užtikrinimą, užtirkinti kompiuterių ir ryšio tinklo darbą Ligoninėje, vykdyti jų priežiūrą, gedimų diagnostiką,remontuoti.

Atlyginimo dydis priklauso nuo darbo krūvio, t. y. ar dirbama visu etatu ar tik jo dalimi.

Dirbant visu etatu atlyginimas yra 1350 Eur. neatskaičius mokesčių

Dėl darbo krūvio šalys susitars pokalbio metu.

Gyvenimo aprašymus galite siųsti el. paštu: k.viscinyte@druskligonine.lt