KOMISIJOS

MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

 • Komisijos pirmininkas – Saulius Petrovas, gydytojas anesteziologas reanimatologas;

 • Komisijos sekretorė – Jurgita Cikockaitė, ekonomistė;

 • Komisijos nariai:

  • Larisa Krasnova – gydytoja anesteziologė reanimatologė;
  • Angelė Matulaitienė – fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja;
  • Ina Kalinovskaja – bendrosios praktikos slaugytoja;
  • Skaidra Januškevičiūtė – bendrosios praktikos slaugytoja.

STEBĖTOJŲ TARYBA

GYDYMO TARYBA

SLAUGOS TARYBA

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

 • Komisijos pirmininkas – Albinas Žymančius, teisininkas ;

 • Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jurgita Cikockaitė, ekonomistė;

 • Nariai:

  • Laima Ridziauskienė, slaugos administratorė;
  • Kristina Bučienė, personalo specialistė;
  • Inga Balčiūnienė, viešųjų pirkimų specialistė;

VIDAUS MEDICININIO AUDITO GRUPĖ

PARAMOS MEDIKAMENTŲ NURAŠYMO KOMISIJA

GYDYTOJŲ KONSULTACINĖ KOMISIJA

 • Artūras Šatrauskas – Nervų ligų skyriaus vedėjas-gydytojas (komisijos pirmininkas);

 • Vytautas Kvedaras – Chirurgijos skyriaus vedėjas-gydytojas (komisijos narys);

 • Laimutė Stankevičienė – Reabilitacijos skyriaus vedėja-gydytoja (komisijos narė);

 • Nijolė Šavelskienė – Vidaus ligų skyriaus vedėja-gydytoja (komisijos narė);

 • Rasa Judzentavičienė – Apskaitos ir finansų skyriaus sveikatos statistikė (komisijos sekretorė).