Priėmimo – skubios pagalbos skyrius, tel. (8 313) 59 135

Konsultacinės poliklinikos registratūra, tel. (8 313) 59 144

Konsultacinės poliklinikos registratūra, tel. Mob. 8 645 10 431

KAIP MUS RASTI
KAIP MUS RASTI

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė skelbia viešą konkursą Vaikų ligų skyriaus vedėjo gydytojo pareigoms eiti (kodas 152114650, buveinės adresas – Sveikatos g. 30, LT-66251 Druskininkai).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant originalus arba siųsdami registruotu laišku dokumentų kopijas. Jei registruotu paštu pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, konkurso dieną pretendentai privalo pateikti dokumentų originalus):

– prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti apie atitiktį Kvalifikaciniams reikalavimams Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299;

– asmens tapatybę, išsilavinimą ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

– gyvenimo aprašymą;

– valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir (arba) kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

– privačių interesų deklaraciją;

– papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami viešojoje įstaigoje Druskininkų ligoninės administracijoje (Sveikatos g. 30, Druskininkai, 209 kab.) 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės interneto tinklapyje, įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 313) 59 134

el. p. l.macejauskiene@druskligonine.ltwww.druskligonine.lt

Dokumentai: