Priėmimo – skubios pagalbos skyrius, tel. (8 313) 59 135

Konsultacinės poliklinikos registratūra, tel. (8 313) 59 144

Konsultacinės poliklinikos registratūra, tel. Mob. 8 645 10 431

KAIP MUS RASTI
KAIP MUS RASTI

 MOKAMOS GYDYMO PASLAUGOS

 

Ligoninėje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo“, 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28).10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“:


Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, yra nemokamos.

 

MOKAMOS PASLAUGOS TEIKIAMOS, KAI:

1. Kreipiasi asmuo, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

2. Kreipiasi apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo neturi šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo;

3. Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo nenori laukti paslaugos bendroje eilėje ir pats sutinka sumokėti už greičiau suteiktą paslaugą;

4. Gydomas ar tiriamas pacientas pageidauja papildomos paslaugos, nesusijusios su pagrindinės ligos tyrimu ar gydymu;

5. Tiriami ar gydomi užsienio piliečiai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

Radiologinėms paslaugoms gauti reikalingas šeimos gydytojo siuntimas.

Būtinosios (pirmosios ir skubiosios) medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, yra nemokamos.

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠĄ IR KAINYNĄ GALITE PERŽIŪRĖTI ČIA.

 

Direktoriaus įsakymą DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ TVIRTINIMO galite peržiūrėti čia

Direktoriaus įsakymai dėl kitų mokamų paslaugų čia