Versija neįgaliesiems

LIGONINĖS ISTORIJA2018-07-12T14:26:09+00:00

Jau 19 a. antrojoje pusėje kurorte yra žinomos kelių žinybų ligoninės. Pirmoji Druskininkų ligoninė pastatyta 1852 m. Prieškaryje, prie pirmųjų sovietų ir vokiečių okupacijos laikais, ligoninė veikė dab.V.Krėvės g. 8 numeriu pažymėtame name. Ji nebuvo labai pajėgi. Vietinio privačios poliklinikos gydytojo Trusevičiaus dėka druskininkiečiai gaudavo siuntimus į Gardino ligonines, kur priežiūra buvo atidesnė ir geresnis gydymas. Pokario metu Druskininkuose įsikūrė ir kurį laiką veikė karo ligoninė, kurioje buvo gydomi iš karo zonos Vokietijoje atvežti sovietų kariai. 

Turėjo vos 10 lovų

1945 m. jau nugriautame dab. M.K.Čiurlionio g. 65 mediniame vieno aukšto name veikė sveikatos apsaugos įstaiga, kuri, tuo metu turėjusi vos 10 lovų fondą, atliko miesto ligoninės funkciją. Ir tik 1948 m. liepos mėn. miesto gimdymo namai pertvarkyti į miesto ligoninę, kuri nuo 1950 m. birželio 20 d. buvo pavaldi Druskininkų rajono Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sveikatos apsaugos skyriui. Tais metais ligoninė jau turėjo 50, o 1955 m. – 75 lovų fondą. 1955 m. kovo 3 d. prie Druskininkų ligoninės buvo prijungta poliklinika, moterų ir vaikų konsultacijos bei greitosios pagalbos stotis. Tuomet ligoninėje jau buvo 11 skyrių , keli pagalbiniai kabinetai, laboratorija. Nuo 1956 m. gruodžio 25 d. miesto ligoninė tapo pavaldi Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijai. Miestas suskirstytas į 2 terapines ir 2 pediatrines apylinkes. 1960 m. ligoninė turėjo 100, o 1965 m. – 125 lovų fondą. Buvo kuriami nauji ligoninės skyriai, kabinetai, laboratorijos. Iki 1949 m. ligoninei vadovavo vyr. gydytojas Barskis, nuo 1949 m. iki 1951 m. – vyr. gydytojas Sigovas. Nuo 1951 m. iki 1955 m. – Ašmys, nuo 1955 m. iki 1959 m. – Ūsas, nuo 1959 m. iki 1962 m. – vyr.gydytojas Maldutis, nuo 1962 m. iki 1969 m. – vyr.gydytojas L.Bražinskas.

Pradžia

Senoji Druskininkų ligoninė, veikusi dab. Šv.Jokūbo g.22, jau nebetiko kuriamo visasąjunginio kurorto įvaizdžiui. Iš dalies ji ir nebepatenkino vis didėjančio bei augančio miesto poreikių. Respublikinės ir vietinės valdžios rūpesčiu1968 m. buvo padarytas naujosios ligoninės projektas. 1969 m. nauju ligoninės vyr. gydytoju paskirtas I. Novikas, pirmaisiais savo darbo metais daug dėmesio skyręs būsimajai statybai. 1970 m. pabaigoje buvo padėti pirmieji naujosios ligoninės pamatai. 1971 m. rugpjūčio mėn. pirmieji 8 ligoniai buvo paguldyti į jos terapinį skyrių, į naujas patalpas perkelta dalis chirurginio skyriaus. 1971 m. „visuomeninės apžiūros“ ataskaitoje rašoma: „Kiekvienas ligoninės kolektyvo narys laisvanoriškai visuomeniniais pagrindais atidirbo po 150 valandų, įruošiant skyrius bei bendras patalpas“.

Patys valė darbo vietas

Ligoninės veteranai, prisimindami tas dienas, pabrėždavo, jog kiekvienas privalėjo įsirengti savo darbo vietą, išsiplauti langus, atsišveisti grindis. Modernią medicinos įrangą derino iš Vilniaus atvykę specialistai. Druskininkų ligoninė iš kitų Lietuvos gydymo įstaigų išsiskyrė ne tik solidžia medicinos technika, bet ir pagalbiniu ūkiu. Visiškai mechanizuota naujosios ligoninės skalbykla buvo aprūpinta 4 skalbimo mašinomis, džiovinimo agregatu, lyginimo mašina. Personalo ir ligonių patogumui įrengti liftai, įvestas radijo telefoninis ryšys tarp greitosios pagalbos skyriaus ir mašinų. Ligoninė tais metais turėjo 300 lovų fondą. 30 lovų reabilitacinis skyrius, įkurtas nervų-reabilitaciniame skyriuje, tuomet buvo naujiena. Čia buvo planuojama gydyti širdies-kraujagyslių ir sąnarių ligomis sergančius Vilniaus zonos ligonius. Be to, čia jie turėjo gauti atstatomąjį gydymą.

Trūko med. personalo

Ligoninei trūko med. personalo. Nors 1971 m. atvyko 10 gydytojų, kadrų problema taip ir liko neišspręsta. Ilgainiui med. personalo ir ūkio darbuotojų kolektyvas nuolat augo. Visas daugiau ar mažiau pasiruošęs ir kvalifikuotas kolektyvas, kaip pažymima 1971 m. ataskaitoje, mėnesiu anksčiau, nei buvo planuota, pradėjo darbą naujose patalpose.
1971 m. lapkričio pradžioje įvyko iškilmingas naujosios ligoninės atidarymas. Tai dienai atminti tuometinis Sveikatos apsaugos ministras Kleiza pasodino ąžuoliuką, kuris, nors ir persodintas, auga šalia ligoninės iki šiol.
1976 m. ligoninėje-poliklinikoje dirbo 68 gydytojai, 152 vid. med. personalo darbuotojai,1978 m. – 451 darbuotojas. 1969 – 1977 m. ligoninei vadovavo vyr. gydytojas J.Novikas, 1977 – 1984 m. vyr. gydytojas J.Jankauskas. Nuo 1984 m. ligoninės vyr. gydytoju pradėjo dirbti E.Žemaitis.

Paskutinis dešimtmetis

Atgavus Nepriklausomybę, miesto ligoninė dar kurį laiką buvo Sveikatos apsaugos ministerijos priklausomybėje, tačiau nuo 1996 m. ji tapo pavaldi Druskininkų miesto savivaldybei.

 

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutinku