Priėmimo – skubios pagalbos skyrius, tel. (8 313) 59 135

Konsultacinės poliklinikos registratūra, tel. (8 313) 59 144

Konsultacinės poliklinikos registratūra, tel. Mob. 8 645 10 431

KAIP MUS RASTI
KAIP MUS RASTI

Druskininkų mieste pirmoji 10-ties lovų medicinos paslaugas teikianti įstaiga buvo įkurta 1945 metais.


1948 m. miesto gimdymo namai pertvarkyti į miesto ligoninę. Nuo 1950 m. joje veikė 50 lovų stacionaras. 1955 metais prie ligoninės, turinčios 11 skyrių su 75 lovų stacionaru, keliais pagalbiniais kabinetais bei laboratorija, buvo prijungta poliklinika , moterų ir vaikų konsultacijos bei greitosios pagalbos stotis.


Nuo 1956 metų gruodžio mėnesio ligoninė tapo pavaldi Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijai.

1960 m. ligoninė turėjo 100, o 1965 m. – 125 lovų fondą.


1971 m.
buvo pastatyta nauja ligoninė. Lapkričio pradžioje ligoninė pradėjo veikti dabartinėse patalpose. Ligoninė tais metais turėjo 300 lovų.

1976 m. ligoninėje dirbo 68 gydytojai, 152 vidutinio medicinos personalo darbuotojai. 


Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje nuo 1992 m. iki 1997 m. buvo vykdoma Sveikatos priežiūros įstaigų decentralizacija, atsiradus draudiminei medicinai keitėsi šalies ligoninių pavadinimai ir struktūra.  1996 m. priimtas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, kuriuo remiantis biudžetinės sveikatos priežiūros įstaigos buvo reorganizuotos į viešąsias. Taip Driskininkų miesto savivaldybės tarybos sprendimu ligoninė reorganizuota į viešąją Druskininkų ligoninę.


Ligoninės vadovai: vyr. gydytojai Barskis (iki 1949 m.), Sigovas (1949-1951 m.), Ašmys (1951-1955 m.), Ūsas (1955-1959 m.), Maldutis (1959-1962 m.), Bražinskas (1962-1969), J. Novikas (1969-1977 m.), J. Jankauskas (1977-1984 m.), E. Žemaitis (1984-2000 m.), V. Šimkonis (2000-2007 m.), R. Urbšys (2007-2012 m.). Nuo 2012 m. ligoninei vadovauja direktorius V. Meižis.